ماریانو راخوی: دوست ندارم نیمار راهی رئال مادرید شودماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به حمایت از رئال مادرید پرداخت.