شجاع خلیل زاده،مدافع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد+عکسشجاع خلیل زاده،مدافع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد+عکس