شجاع خلیل زاده با پرسپولیس تمدید کردمدافع تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.به گزارش سادس، شجاع خلیل زاده که در این فصل به جمع پرسپولیسی ها اضافه شده بود، عصر...