موضوع سرمربیگری جمشید خیرآبادی در تیم ملی کشتی فرنگی امید به تأیید روسای هیأت های کشتی رسید > کد خبر 593636 1396 11 25 09 54 39 موضوع سرمربیگری جمشید خیرآبادی در تیم ملی کشتی فرنگی امید به تأیید روسای هیأت های کشتی رسید به گزارش ایلنا در بیست و چهارمین سمینار روسای هیأت های کشتی استان های سراسر کشور که روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در شهر تبریز برگزار شد موضوع سرمربیگری جمشید خیرآبادی بعنوان سرمربی تیم ملی