رونالدو از هواداران خواست آنها را حمایت کنندکریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید از هواداران خواست آنها را حمایت کنند.