دنی آلوس مقابل رئال مادرید: 15 شکست و 6 تساویحداقل ۱۵ بازیکن پاری سن ژرمن پیش از این با رئال مادرید روبرو شده اند ولی هیچکس نمی تواند به دنی آلوس که ۴۳ بار روبروی رئال مادرید قرار گرفته برسد.