ترکیب اصلی رئال مادرید و PSG اعلام شدتا ساعتی دیگر، رئال مادرید در برنابئو میزبان پاری سن ژرمن خواهد بود.