امری: ایمان دارم می توانیم درخشان کار کنیماونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن از اهمیت بسیار بالای تقابل با رئال مادرید در کنفرانس خبری خود صحبت کرد.