مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک به دنبال افزایش تعداد کاربران هدست های واقعیت ضمن پوزش فراوان دسترسی به صفحه مورد نظر امکان پذیر نمیباشد لطفا از طریق سایت اصلی خبرگزاری مطالب مورد نظرتان را مطالعه فرمایید با تشکر و سپاس