فیلم های هدایت الکتریکی شفاف نقش مهمی در طیف وسیعی از کاربردهای الکترونیکی صفحه نمایش لمسی و نمایشگرهای تصویری تا فتوولتاییک ها دارند این هدایت کننده ها به عنوان الکترود نامریی در سیم کشی مدار