مارتین اسکورسیزی سریالی درباره رم باستان خواهد ساختمارتین اسکورسیزی و همچنین خالق سریال وایکینگ ها (Vikings) یعنی مایکل هرست قرار است با کمک یکدیگر، یک مجموعه تلویزیونی با محوریت رم باستان بسازند و روی...