فعال شدن مسدود کننده تبلیغات مرورگر گوگل کروم از فرداقرار است گوگل از فردا سایت هایی که تبلیغاتشان مطابق با استانداردهای مشخص شده نیست را مسدود کند.