شرکت THQ Nordic دو استودیو جدید به مجموعه خود اضافه کردشرکت THQ Nordic در حرکتی شگفت آور استودیو Koch Media که خود مالک شرکت Deep Silver می باشد را با تمام متعلقاتش به شرکت های زیرمجموعه خود اضافه کرد. در...