روش واردات گوشی مسافری پس از طرح رجیستری چگونه است؟همان طور که می دانید طرح رجیستری به مرور برای تمامی برندهای گوشی تلفن همراه در کشور در حال اجرایی شدن است. اما روش و تعرفه وارد کردن مسافری گوشی به...