رای گیری برای انتخاب بهترین بازی ایرانی از نگاه مردم آغاز شدفرآیند انتخاب بهترین بازی ایرانی از نگاه مردم در هفتمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای،...