بعد از فتح پرچمداران اخیر حالا دوربین دوگانه آنقدر فراگیر شده که حتی بین میان رده ها هم به چشم می خورد این قابلیت حالا به یک مزیت رقابتی مهم تبدیل شده و توجه کاربران را به خود جلب کرده بعد از فتح پرچمداران اخیر حالا دوربین دوگانه آنقدر فراگیر شده که حتی بین میان رده ها هم به چشم می خورد این قابلیت حالا به یک مزیت رقابتی مهم تبدیل شده و توجه کاربران را به خود جلب کرده است  اما اگر بخواهیم ببینیم داستان