دسترسی هکرها به سیستم شما از طریق اسکایپاین باگ به هکرها امکان دسترسی به سیستم شما را می دهد