رسانه کلیک  معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توقف تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی در تماس با مشترکان خبر داد به نقل از مهر مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد بر اساس شکایت های دریافتی از مشترکان موضوع ایجاد مزاحمت تلفنی برای تبلیغات خدمات اپراتورها در رگولاتوری بررسی شده و برای توقف این نوع از تماس ها به