تاریخ رویداد بعدی Horizon Zero Dawn در بازی Monster Hunter: World اعلام شددر ادامه سری رویداد مخصوص بازی Horizon Zero Dawn در بازی Monster Hunter: World، تاریخ انتشار دومین رویداد نیز مشخص شد.