مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت اگر بخواهیم در گردشگری نوین موفق شویم باید از شیوه های گردشگری سنتی عبور کنیم و از امکانات و فناوری های جدید استفاده کنیم به گزارش ایرنا محمود وفایی شامگاه چهارشنبه در آیین گشایش نمایشگاه تخصصی گردشگری فناوری و خدمات سفر در کرمان افزود ابزار و تکنولوژی جدید باید به ارائه خدمات متنوع تر با هزینه کمتر منجر شود وی تصریح کرد امروز موبایل اینترنت