با ویژگی های iOS12 آشنا شویدشرکت اپل سالانه با معرفی و عرضه سیستم عامل جدید خود نظر کاربران زیادی را در ابتدای کار به سمت خود جذب می کند اما در سال های اخیر بعد از استفاده...