ما مایل به اعتراف هستیم که این ویدیو در نگاه اول شاید مسخره باشد اما اگر جنبه طنز این ویدیو را نادیده بگیریم می تواند سوالات بسیاری از ما را در رابطه با سنسورهای تشخیص باران پاسخ دهد که آیا به غیر از برف و باران قابلیت تشخیص چیزهای دیگری هم دارد یا خیر برای گرفتن پاسخ این سوال اخیرا جمعی از کاربران اینترنتی که یکی از اعضای آن با نام اریک شناخته می شود و عموما چنین کارهای عجیب و غریبی انجام می