نخستین اجرای رسمی ارکستر آوای جزیره با حضور و خوانندگی حمید حامی دوم آذر در سالن مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس در جزیره کیش روی صحنه می رود سرویس فرهنگی و هنری نخستین اجرای رسمی ارکستر �آوای جزیره� با حضور و خوانندگی �حمید حامی� دوم آذر در سالن مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس در جزیره کیش روی صحنه می رود به گزارش فانوس نخستین کنسرت رسمی ارکستر آوای جزیره به سرپرستی و آهنگسازی سهیل زمانیان