نگران بازار میوه شب عید نباشیدوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درباره میوه شب عید هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، گفت: بخش عمده ای از میوه مورد نیاز منتقل و بخش دیگر آن نیز در استان ها...