ورزش نقش مهمی در درمان و ریکاوری بیماران دارد طبق گزارش های کالج آمریکایی پزشکی ـ ورزشی ورزش کردن بیش از 50 درصد در ریکاوری بیماران به خصوص بیماران سرطانی تاثیرگذار است به نقل از سایت Economic times بیماران سرطانی می توانند با انجام برنامه های ورزشی با شدت کم به تدریج کیفیت زندگی خود را افزایش دهند ممکن است در ابتدا بیماران سرطانی احساس ضعف داشته باشند اما به تدریج بدن آنها به برنامه ورزشی عادت خواهد کرد سه