پژوهشگران با روش نانوحکاکی موفق به ساخت کوچکترین اسپینر جهان شدند برای این کار سیال ویژه ای توسط ماشین نانوحکاکی صلب شده و به صورت اسپینر در می آید به گزارش محققان گروه فناوری نانو در آزمایشگاه ملی اوک ریج ORNL آمریکا موفق به ساخت کوچکترین اسپینر جهان شدند این اسپینر با استفاده از چاپگر سه بعدی ساخته شده و دارای ابعاد 100 میکرون است دستگاهی که برای ساخت این اسپینر به کار گرفته شده به ماشین نانوحکاکی