سازمان فضایی ناسا امیدوار است با استفاده از اشعه ایکس بتواند سفینه های فضایی رباتیک را در فواصل بسیار دور از زمین هدایت کند تحولی که بسیاری از چالش های موجود در این زمینه را رفع می کند به گزارش ایسکانیوز به نقل از انگجت ناسا برای اولین بار در نوامبر گذشته از دستیابی به این فناوری خبر داده بود این تحول راه را برای ارسال سفینه های فضایی خودران به عمق فضا هموار می کند جیسون میشل یکی از افرادی که در حال