هنوز هیچ داده علمی اثبات شده ای خطرناک بودن امواج تلفن همراه را تایید نکرده است با وجود این کاهش مدت مکالمه و استفاده از هندزفری برای مکالمات طولانی و قرار دادن گوشی در حداکثر فاصله از بدن در مدت مکالمه