حوزه یازدهمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی ع در بخش خواهران روزهای هجدهم الی بیست و چهارم شهریورماه سال جاری در رشته های حفظ مرتضی نجفی قدسی مسئول برگزاری مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی ع با اعلام این خبر اظهار داشت این مسابقات قرآنی در 6 رشته حفظ کل حفظ بیست جزء حفظ ده جزء حفظ پنج جزء قرائت و ترتیلخوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر شانزده سال و بالای آن ویژه خواهران