ماموران مبارزه با ترور ترکیه در یک هفته اخیر 52 نفر را به اتهام ارتباط همکاری و همدستی با حزب کارگران کردستان ترکیه پ ک ک در شهرهای مختلف این کشور دستگیر کردند به گزارش فانوس ماموران ضد ترور ترکیه در راستای مبارزه و دستگیری عناصر تجزیه طلب هفته گذشته با انجام عملیاتی گسترده 52 نفر از عناصر پ ک ک را در شهرهای آدانا آیدین و استانبول دستگیر کردند به نوشته این رسانه ماموران پلیس ضد ترور ترکیه