پسر نوجوانی که رقیب عشقی اش را در درگیری کشته بود با رأی قضات دیوان عالی کشور از قصاص گریخت و به پرداخت دیه و حبس محکوم شد این نوجوان در بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت با رامین مقتول در یک گروه تلگرامی آشنا شدم اما بعد از مدتی متوجه مزاحمت های او برای دختر مورد علاقه ام شدم و به همین دلیل با هم قرار دعوا گذاشتیم و در یک نزاع دسته جمعی با ضربه چاقو او را از پا درآوردم با این اعترافات پرونده برای رسیدگی