محکومیت ۶۰۰ میلیونی عامل قاچاق گوشی تلفن همراه در کردستانحوادث رکنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از محکومیت ۶۰۰ میلیون ریالی عامل قاچاق گوشی تلفن همراه خبر داد.