زلزله ای به بزرگی 3 5 ریشتر دقایقی پیش مرز استان های ایلام و کرمانشاه حوالی سومار را لرزاند زلزله ای به بزرگی 3 5 ریشتر در عمق 10 کیلومتری سومار در حوالی کرمانشاه را لرزاند زلزله ای به بزرگی 3 5 ریشتر دقایقی پیش مرز استان های ایلام و کرمانشاه حوالی سومار را لرزاند براساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه ساعت 20 47 05 امشب و در عمق 10 کیلومتری 23 کیلومتری سومار کرمانشاه و 49 کیلومتری صالح آباد ایلام