دو کشته و زخمی در اثر حادثه در فرودگاه هیترو لندنمنابع محلی از کشته و زخمی شدن ۲ نفر بر اثر وقوع تصادف در فرودگاه هیترو شهر لندن خبر دادند.