تیراندازی در مدرسه شهر پارکلند فلوریدا دو نفر کشته و بین 20 تا 50 زخمی بر جای گذاشت