مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات سپاه امام رضا ع خراسان رضوی گفت ماموران سازمان اطلاعات این سپاه یکشنبه موفق شدند 2 نفر از لیدرهای موسیقی زیرزمینی در مشهد را دستگیر کنند سرهنگ محسن شبانی یکشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود این افراد در عرصه موسیقی زیرزمینی فعال بوده و تاکنون ده ها آلبوم موسیقی زیرزمینی را تهیه کرده اند وی ادامه داد افراد مذکور تولیدات غیرمجاز خود را برای شبکه های ماهواره ای