دستگیری سارقان محتویات خودرو با 35 سرقت در شهریارحوادث رکنا: رئیس پلیس غرب استان تهران از دستگیری سارقان سابقه دار با 35 فقره سرقت محتویات خودرو خبر داد.