تصادف زنجیره ای 56 خودروبامداد امروز جمعه ساعت 1:03، تصادف زنجیره ای بین 56 خودرو در اتوبان قزوین – کرج رخ داد که 215 نفر در این تصادف حادثه دیدند.