دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت پرونده قضایی برای حادثه سقوط اتوبوس به دره در محور یاسوج سمیرم تشکیل شده است کرمی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر رسیدگی ویژه و فوق العاده به حادثه سقوط اتوبوس به دره در محور یاسوج سمیرم گفت پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است وی افزود از همان لحظه