انگلیس حکم دستگیری بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تایید کردحوادث رکنا: دادگاه استیناف انگلیس حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تایید کرد.