کشته و زخمی شدن ۱۷۴ نظامی ترکیه در درگیری با شبه نظامیان کُردستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار گزارشی اعلام کرد، ۱۷۴ نظامی این کشور در درگیری با شبه نظامیان کُرد در شمال غرب سوریه، کشته یا زخمی شده اند.