ژاکوب زوما رییس جمهوری آفریقای جنوبی که متهم به فساد اقتصادی است تحت فشار حزب خود کنگره ملی آفریقا استعفا کرد تهران ایرنا ژاکوب زوما رییس جمهوری آفریقای جنوبی که متهم به فساد اقتصادی است تحت فشار حزب خود کنگره ملی آفریقا استعفا کرد به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان ژاکوب زوما چهارشنبه شب به وقت محلی در حالی استعفای خود را از تلویزون دولتی آفریقای جنوبی اعلام کرد