پلیس تگزاس گروگان گیری در«آماریلو» را تکذیب کردمنابع خبری روز چهارشنبه از گروگان گیری در یک کلیسا در شهر «آماریلو» در ایالت تگزاس خبر دادند که پلیس این ایالات آن را تکذیب کرد.