وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو با دبیرکل این سازمان در بروکسل دیدار کرد.