نیروهای امنیتی مصر عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری و رییس حزب مصر قدرتمند را به همراه 6 تن از اعضای این حزب به اتهام رابطه با جماعت اخوان المسلمین بازداشت کردند تهران ایرنا نیروهای امنیتی مصر عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری و رییس حزب مصر قدرتمند را به همراه 6 تن از اعضای این حزب به اتهام رابطه با جماعت اخوان المسلمین بازداشت کردند به گزارش بامداد