کابینه دولت پاکستان با انتشار اعلامیه ای رسمی درخصوص گروهک های غیرقانونی گروه موسوم به جندالله را در ردیف گروه های تروریستی این کشور قرار داد به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رسانه های پاکستان دولت پاکستان براساس قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل گروه تروریستی جندالله را در فهرست ویژه مراقبت قرار داد براساس این تنظیم بنیاد الحرمین وابسته به گروه تروریستی جندالله که برای این گروه پول جمع آوری می