وزرای خارجه آمریکا و اردن یادداشت تفاهم جدیدی برای استمرار حمایت مالی واشنگتن از امان به ارزش کلی 6 375 میلیارد دلار برای مدت پنج سال امضا کردند به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و ایمن الصفدی همتای اردنی اش یادداشت تفاهم جدیدی را به ارزش 6 375 میلیارد دلار از ابتدای سال مالی 2018 تا پایان سال مالی 2022 یعنی سالانه بیش از 1 2 میلیارد دلار به امضا رساندند این اولین