سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به موضع دولت آلمان گفت ایران نیازی به افزایش تنش و درگیری در منطقه نمی بیند و این رژیم صهیونیستی است که امنیت ثبات و آرامش در منطقه را با خطری جدی مواجه ساخته و باید مورد سرزنش قرار گیرد برای رسیدن به جایگاهی بالاتر گذشت را نیز بیاموزیم ارد بزرگ فرقی نمی کند 20 ساله هستید یا 80 ساله هر کس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد هر کس پیوسته بیاموزد جوان خواهد ماند مهمترین چیز در زندگی