سومین نفر از مقام های کاخ سفید با نگرانی از احراز نشدن صلاحیت امنیتی دائم از مقام خود کناره گیری کرد به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از نشریه پولیتیکو در حالی که تحقیقات درباره انتصاب چندین نفر از مقام های کاخ سفید از سوی ترامپ براساس تایید امنیتی موقت بالا گرفته جرج دیوید بنکس مقام شورای ملی اقتصاد آمریکا استعفا کرد بنکس گفت که روز سه شنبه پس از آنکه اطلاع یافته که موفق به احراز صلاحیت امنیتی