رییس جمهوری آفریقای جنوبی که به خاطر فساد مالی تحت فشار قرار گرفته بود استعفای خود را اعلام کرد و به زودی مسند ریاست جمهوری را ترک می کند آفریقای جنوبی را برعهده دارد طی هفته های اخیر تحت فشارهای شدید برای استعفا قرار گرفته بود زوما با چندین اتهام فساد مواجه است از جمله اینکه وی با اختلاس از اموال دولت اجاره منزل شخصی خود را تمدید کرده است